Աչք

Երազում աչք տեսնելը բարություն է, խելացիություն: Երկուսից ավել աչք ունենալը հարստություն է: Վատ տեսողությունը դրամական նեղություն է: Աչքը գլխաետևում ունենալը նշանավոր մեկից սպասվելիք օգնություն է: