Աղետ

Երազում աղետի հանդիպելը գործի մեջ մրցակից ունենալ է: