Աքսոր

Երազում աքսորի մեջ գտնվելը նշանակում է երջանիկ և գոհ վերջ: Աքսորվելը մեծ առաջադիմություն է, դիրքի բարձրացում: Ուրիշի աքսորվելը տեսնելը սրտնեղություն է, արտասուք: Աքսորից ազատվելը պատվից, հանգստությունից, դիրքից զրկվել է: