Ամբիոն

Երազում ամբիոն ելնելը հանրային մեծարանք է , իսկ ամբիոնից խոսելը` հանրության վրա ունեցած ազդեցության կորուստ: