Ամֆիթատրոն

Երազում ամֆիթատրոն տեսնելը նշանակում է, որ պետք չէ գրաված դիրքից ու աստիճանից վեր նայել ու երազել: Աստիճաններից վայր ընկնելը վերացական ծրագրերի ցավալի վերջ է: