Անձնասպանություն

Երազում անձնասպանություն կատարելը թույնով կամ դեղով` կյանքի կարճություն է: Որևէ ձևով անձնասպանություն կատարելը նյութական վատ վիճակ է և մութ ապագա: