Անհավատարմություն

Երազում անհավատարմությունը` աստվածային իրողության հանդեպ անբարոյական վարք է, թշվառություն: Անհավատարմությունը տարբեր բաների հանդեպ նշանակում է փրկարար որոշում: