Առարկություն

Երազում առարկությունը նշանակում է երջանիկ գոյությանը սպառնացող աղետաբեր ծրագիր: