Արդարություն

Երազում արդարություն գործելը բարեսրտություն է, ողորմածություն: