Արշավանք

Երազում արշավանք կատարելը նշանակում է շատ երկար ճանապարհ: