Արտագրել

Արտագրել – եթե դուք եք արտագրում ինչ-որ տեքստ, ապա լավ մշակած ծրագիրը անհաջող կկատարեք: Եթե երիտասարդ կինը նամակն է արտագրում, ապա որոշ մարդկանց աչքերում սերը սխալ է հասկացվում, ինչը կարող է հասցնել վտանգավոր իրադրության