Արտույտ

Երազում արտույտ տեսնելը նյութական և բարոյական վերելք է: Արտույտ որսալը ցնորք է և դատարկ գաղափարներ: Արտույտ սպանել, եփել, ուտելը բախտավորություն է: Արտույտի հետ խոսելը ուժից և կարողությունից զրկվել կամ այլոց ծաղրի առարկա դառնալ է: