Ավագ

Երազում ինքն իրեն ավագ տեսնելը բարի է և խիստ լավ: