Ավազ

Երազում ավազ տեսնելը օրինավոր վարձատրություն է ու շահ: Ավազի հետ խաղալը անկարողություն է ծանր կացության հանդեպ: Ավազ ուտելը կասկած է: