Ազդ

Երազում ազդ կարդալը ապարդյուն աշխատանք է: Ազդ փակցնելը անսպասելի պատիվ է, իսկ ազդ լսելը` անակնկալ, կարճատև տխրություն: