Ազնվություն

Երազում ազնվություն կատարելը վկայում է Ձեր փոփոխամտության մասին: