Դեկան

Ուսանողի համար երազում դեկանին տեսնելը նշանակում է, որ վերջապես ժամանակն է լրջորեն ուսմամբ զբաղվելու: