Գնում

Երազում գնումի ժամանակ ներկա գտնվելը նշանակում է ժառանգության ստացում, գնում կատարելը՝ բարեբախտություն, գործերի հաջող ընթացք։