Գոգնոց

Մաքուր գոգնոցը խորհրդանշում է հաջողություն, կեղտոտը՝ կնոջ կամ բարեկամների խաբեություն, պատռվածը՝ շվայտ կյանք։