Երազում ագահություն անել

Երազում ագահություն անելը նշանակում է ժառանգություն, որը պետք է կորի: Ագահի տեսնելը խնայողություն է: