Երազում աղիք տեսնել

Երազում աղիք տեսնելը ընտանեկան կռիվ է, կորուստ, վնաս, թախիծ: