Երազում ալյուր կամ ցորեն աղալ

Երազում ալյուր կամ ցորեն աղալը հարստություն է: