Երազում աճուրդ տեսնել

Երազում աճուրդ տեսնելը գործերի ձախորդություն է: Աճուրդին ներկա գտնվելը կացության մեջ փոփոխություն մտցնելու անհաջող ջանքեր են: Աճուրդից բան գնելը վիճակի բարելավում է, բայց ուշ: