Երազում ածուխ տեսնել

Երազում ածուխը տեսնելը վտանգ է և հիվանդություն: Վառված ածուխը անպատվություն է և մեղադրանք: Ածուխ ուտելը վնաս է և կորուստ: