Երազում գառնուկ տեսնել

Երազում գառնուկ տեսնելը նշանակում է մեծ շահ, օգտակար ձեռնարկ, տանը գառնուկ պահելը՝ սփոփանք, սպանելը՝ աղքատություն, լողացնելը՝ սուգ, տրտմություն, միսը ուտելը՝ մեծ հաճույք։ Գառների հոտի ետևից գնալը խորհրդանշում է երջանիկ ծերություն։