Երազում գեղջուկ լինել

Երազում գեղջուկ լինելը մեծություն է: Գեղջուկի հետ առևտուր անելը ապօրինի գործեր են, ժամանակավոր փառք: