Երազում Գեորգինա տեսնել

Երազում Գեորգինա տեսնել — եթե տեսնեք թարմ և վառ ծաղիկ, ապա ձեզ սպասվում է բարի բախտ: