Երազում Գերի տեսնել

Գերի տեսնելը նշանակում է բախտավորություն, գերի լինելը՝ չնչին խնդրից առաջացած հուսահատություն, գերուն պատժելը՝ դժբախտություն, ցավ, իսկ ազատելը՝ օգտավետ առիթների կորուստ։