Երազում գետնափոր տեղ տեսնել

Երազում գետնափոր տեղ տեսնելը սիրո հույս է և հույզեր: