Երազում գետնիվար գնալ

Երազում գետնիվար գնալը նշանակում է թշնամուց հաղթվել: