Երազում գիհի տեսնել

Երազում գիհի տեսնելը կյանքի դառնություն է: Գիհու վրա բարձրանալը ծանր կյանք է: