Երազում գինի տեսնել

Երազում գինի տեսնելը արյունահեղություն է: Գինի խմելը ուժ է, քաջություն, տոկալու կամք: Սպիտակ գինի խմելը զվարճություն է,կարմիրը` կորով ու ուժ խոչընդոտները հաղթահարելու համար: