Երազում գլուխ տեսնել

Երազում գլուխ տեսնելը մեծություն է և իշխանություն: Անմազ գլուխը դատական կամ կառավարական գործերի հաջողություն է: Գլխին դեղ քսելը քաղցր խոսք է, լավ լուր: Գլուխը սպիտակած տեսնելը հանկարծակի շահ է: