Երազում գլխարկավաճառ տեսնել

Երազում գլխարկավաճառ տեսնելը ու հետը խոսելը նեղության մեջ ընկնել է: