Երազում գլխարկի զարդ կրել

Երազում գլխարկի զարդ կրելը քաջություն է, կորով: