Երազում գլխատուրք վճարել

Երազում գլխատուրք վճարելը ուրիշի ցավերով մտատանջվել է: