Երազում գոմ շինել

Երազում գոմ շինելը նշանակում է, որ Ձեզ սպասվում է շահ ու ուրախություն: