Երազում գոմեշ տեսնել

Երազում գոմեշ տեսնելը նշանակում է շահ և ուրախություն: