Երազում գորգ գործել

Երազում գորգ գործելը նշանակում է պատվավոր միտում, բարեկամություն, գորգ գնելը՝ շահ, իսկ վաճառելը՝ անիմաստ ծախսեր։