Երազում գոտի տեսնել

Երազում գոտի տեսնելը նշանակում է ամուսնություն։ Նոր գոտին խորհրդանշում է պատիվ, կտրվածը՝ տույժ, ոսկյան՝ շահ և վաստակ։