Երազում գրիչ կամ թանաքաման տեսնել

Երազում գրիչ կամ թանաքաման տեսնելը նշանակում է ճանապարհ: Գրչամանը երազում ցույց է տալիս կին: