Երազում գյուտ կատարել

Երազում գյուտ կատարելը նշանակում է խաբեություն։