Երազում Կանաչ գույն տեսնել

Երազում Կանաչ գույն տեսնելը հպարտության և մեծության նշան է, իսկ կանաչ գույնի բույսը՝ բարեբախտության: