Երազում Կարկուտ տեսնել

Երազում Կարկուտ տեսնելը նշանակում է երկրին նեղություն կամ տագնապ: Եթե կարկուտ է տեղում, ապա սպասեք տխրության: