Երազում Կեռաս տեսնել

Երազում Կեռաս տեսնելը խորհրդանշում է հաճելի լուր: Դառը կեռաս ուտելը խորհրդանշում է արտասուք: