Երազում Կղզի տեսնել

Երազում Կղզի տեսնելը խորհրդանշում է ձանձրույթ: Կղզում ապրելը մենակեցության նշան է: