Երազում Կոկոն տեսնել

Երազում կոկոն տեսնելը խորհրդանշում է ժառանգի ծնունդ: