Երազում Լեզու տեսնել

Երազում Լեզու տեսնել — եթե ձեր լեզուն տեսնեք, ապա ձեր ծանոթները շուտով ձեզնից երես կթեքեն: Եթե ուրիշի լեզուն տեսնեք, պատճառ կդառնաք խայտառակության: Եթե ձեր լեզուն վնասված է, նշանակում է ձեր շատախոսությունը բարի բանի չի հասցնի։ Երազը նախազգուշացնող է: