Երազում Երեքնուկ տեսնել

Երազում Երեքնուկ տեսնել — շրջել դաշտում երեքնուկների մեջ բարի և հաճելի երազ է, իսկ ով տեսնի երեքնուկը դաշտում, կստանա իր ցանկացածը: