Անկյուն փողոցի

Երազում փողոցի անկյուն տեսնելը կամ հասնելը բամբասանք է: Անկյունում մեկին սպասելը բարեսիրտ պաշտպանի աչքից ընկնել է: